Snapshots: Volume 2/Austria

Side A

  1. Avenida Corrientes (for Christof Kurzmann)
  2. Every Book Has Its Own Damage (for Elfriede Jelinek)

Side B

  1. Unprepared Piano (for Elisabeth Harnik)
  2. Taped Boxes (for Thomas Bernhard)

All music by Ken Vandermark (Twenty First Mobile Music/ASCAP-Cien Fuegos)
Performed on tenor sax, bass clarinet, Bb clarinet, and baritone sax

Recorded by Ken Vandermark at home in Chicago on June 17th, 2021. Mixed and mastered by Dave Zuchowski at One Room Studio.

Design by Iwona and Paweł Duczmal
Photographs by Ken Vandermark

To drugą odsłona projektu Snapshots Kena Vandermarka, serii czterech limitowanych 7-calowych singli nowej, improwizowanej muzyki solowej, które zostaną wydane w 2021 roku i w pierwszej połowie 2022 roku.
Każde LP zawiera 4 improwizacje, które wykorzystują wszystkie instrumenty, na których Ken gra: saksofon tenorowy i barytonowy, klarnet Bb i basowy. Nagrania są wydawane w trzymiesięcznych odstępach. Na okładkach są zdjęci, które Ken zrobił podczas tras koncertowych. Snapshots1 skupiał się na Japonii, z utworami poświęconymi muzykom, Akirze Sakacie, fotografom Masahisie Fukase i Daidō Moriyamie oraz filmowcowi Yasujirō Ozu.

Przed rozpoczęciem pracy nad Snapshots 2/Austria, Ken nagrywał duet z Nate Wooleyem dla wytwórni Superpang. Opracowali muzykę, dzieląc się plikami muzycznymi, dogrywając jeden utwór na drugim, odbijając pliki tam i z powrotem, często używając więcej niż dwóch części dla każdego utworu. Strategia ta okazała się tak skuteczna, że ​​Ken postanowił wykorzystać ją do stworzenia kolejnych edycji Snapshotów. W drugim tomie serii i po raz pierwszy wogóle stworzył muzykę, dogrywając się do duetów. Oprócz okładki wykonanej ze zdjęć zrobionych przez Kena podczas pobytu w Austrii, nagrania poświęcone są czterem artystom z tego kraju, którzy wywarli na niego ogromny wpływ, muzykom Elisabeth Harnik i Christof Kurzmann oraz pisarzom Thomasowi Bernhardowi i Elfriede Jelinek.

Każdy tom serii jest wytłoczony w ręcznie numerowanej edycji 100 egzemplarzy. Płyty można zamawiać na www.serpent.pl, a słuchacze w Ameryce Północnej mogą zamawiać je w Catalytic Sound (catalyticsound.com). Gdy seria zostanie ukończona, cały projekt zostanie zebrany na płycie CD, która łączy wszystkie utwory z każdego singla, z dodatkowymi utworami, które nie zmieściły się na singlach poszerzając zakres tego wyjątkowego zestawu nagrań.


Kilogram Records presents the second edition of Ken Vandermark’s Snapshots project, a series of four limited edition, 7-inch singles of new, improvised solo music, to be released during 2021 and the first half of 2022.

Each 45 contains 4 improvisations which use all the instruments Ken plays: tenor & baritone sax, Bb & bass clarinet. The recordings will be issued by Kilogram at three-month intervals with cover art of photographs that Ken has taken while on tour. Volume 1 focused on Japan, with pieces dedicated to the musicians, Akira Sakata, the photographers Masahisa Fukase and Daidō Moriyama, and the filmmaker Yasujirō Ozu.

Before starting the work on Snapshots 2/Austria, Ken recorded a duo project with Nate Wooley for the Superpang label. They developed the music by sharing music files, overdubbing one track on top of another, bouncing files back and forth, often using more than two parts for each piece. This strategy was so successful that Ken decided to utilize it to create the next editions of Snapshots. For the second volume in the series and for the first time, he created music by overdubbing himself to create duos. In addition to cover art made from photos Ken took while in Austria, the recordings are dedicated to four artists from that country who have had profound impact on him, the musicians Elisabeth Harnik and Christof Kurzmann, and the writers Thomas Bernhard and Elfriede Jelinek.

Listeners in North America can order from Catalytic Sound (catalyticsound.com). When the series is completed, the entire project will be collected on a CD that combines all the pieces from each single, with bonus tracks that did not fit onto the initial 45s, adding to the range of this unique set of recordings.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 marca 2022