KEN VANDERMARK SNAPSHOTS: VOLUME 1/JAPAN

SNAPSHOTS: VOLUME 1/JAPAN

To pierwsza edycja projektu Snapshots, czyli serii czterech 7-calowych singli z nową solową muzyką saksofonisty Kena Vandermarka, która ukaże się nakładem Kilogram Records w 2021 i pierwszej połowie 2022 roku.

Każda część będzie zawierać kilka utworów, a nagrania będą publikowane w odstępach trzymiesięcznych. Ponieważ istnieje ograniczenie czasowe, z mniej niż 4 minutami muzyki po każdej stronie singla, podjęliśmy decyzję zainspirowaną albumem Quakers Supa K: Heavy Tremors, aby Ken stworzył „mikro-improwizacje”, po dwie z każdej strony, około półtorej minuty na każdym, używając każdego z 4 instrumentów, na których gra Ken: saksofon tenorowy i barytonowy, klarnet basowy i basowy.

Ken jest nie tylko muzykiem i kompozytorem, jest również świetnym fotografem.. Podróżując po całym świecie, podczas tras koncertowych, „zapisuje” na zdjęciach swoje ulubione miejsca. Pomysł na solowe nagrania powstał właśnie z myślą o stworzeniu serii Snapshots wokół obrazów i inspiracji z miejsc, które są dla niego najważniejsze. Tom pierwszy jest hołdem dla Japonii, ze zdjęciami na okładkę z tego kraju i 4 pracami poświęconymi japońskim artystom, którzy wywarli realny wpływ na myślenie i twórczość Kena: Akira Sakata, Masahisa Fukase, Yasujirō Ozu i Daido Moriyama.

Projekt zostanie uzupełniony płytą CD, która połączy wszystkie utwory z singli z dodatkowymi nagraniami, które nie zmieściły się na płytach a naszym zdaniem, na pewno wzbogacą muzyczny zapis tego wyjątkowego dokumentu.

SNAPSHOTS: VOLUME 1 / JAPAN

This is the first edition of the Snapshots project, a series of four 7-inch singles with new solo music by saxophonist Ken Vandermark, which will be released on Kilogram Records in 2021 and the first half of 2022.

Each 45 will contain several tracks, and the recordings are scheduled to be released at three-month intervals. Since there is a time constraint, with less than 4 minutes of music on each side of the single, we made a decision inspired by the Quakers Supa K: Heavy Tremors album for Ken to create „micro-improvisations,” two on each side, about a minute and a half on each, using each of the 4 instruments Ken plays: tenor & baritone sax, Bb & bass clarinet.

In addition to being a musician, Ken is also a photographer. Traveling around the world while on tour, he „saves” his favorite places in pictures, and the idea was developed to create the Snapshots series around images and inspirations from some of the locations that are most significant to him. Volume one is an homage to Japan, with cover photographs from that country and the 4 pieces dedicated to Japanese artists who have had real impact on Ken’s thinking and creative work: Akira Sakata, Masahisa Fukase, Yasujirō Ozu, and Daido Moriyama.

The project will be completed with a CD that combines all the pieces from the singles with bonus recordings that did not fit onto the initial singles, and add to the range of this unique document.


Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 marca 2022